Home

Home Contents Editors Instructions to authors Subscription Letters

Volume 93

Ljubljana, 2009

Number 2


Phosphorus mobilization and uptake in mycorrhizal rice (Oryza sativa L.) plants under flooded and non-flooded conditions  (Mobilizacija in privzem fosforja v rižu (Oriza sativa L.) v prisotnosti mikoriznih gliv s poplavnim namakanjem in brez le-tega)
Roghieh HAJIBOLAND, Naser ALIASGHARZAD and Robabeh BARZEGHAR

Abstract | PDF
The first record of Aphidius ervi Haliday in Slovenia  (Prva najdba parazitoida Aphidius ervi Haliday v Sloveniji)
Katarina KOS, Željko TOMANOVIĆ, Helena ROJHT, Stanislav TRDAN

Abstract | PDF
Effect of preceding crops on the winter cereal productivity and diseases incidence  (Vpliv predhodnih posevkov na pridelek ter pojavnost bolezni pri ozimnih žitih)
Regina SKUODIEN
E, Rita NEKROŠIENE
Abstract | PDF
Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) - the first member from Heterorhabditidae family in Slovenia  (Entomopatogena ogorčica Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) - prvi predstavnik iz družine Heterorhabditidae, najden v Sloveniji)
Žiga LAZNIK, Tímea TÓTH, Tamás LAKATOS, Stanislav TRDAN

Abstract | PDF
Aphid population in watermelon (Citrullus lanatus Thunb.) production  (Listne uši na lubenicah (Citrullus lanatus Thunb.))
Katja ŽANIĆ, Dean BAN, Marisa ŠKALJAC, Gvozden DUMIČIĆ, Smiljana GORETA BAN, Dragan ŽNIDARČIČ

Abstract | PDF
Changes in floristic composition over three years of Ljubljana marsh grassland in relation to cutting and fertilising management  (Spremembe v floristični sestavi ruše Ljubljanskega barja skozi tri leta v odvisnosti od časa košnje in intenzivnosti gnojenja)
Matej VIDRIH, Jure ČOP, Stanislav TRDAN, Klemen ELER

Abstract | PDF
Fosfor v zemlji in zelinju kraškega pašnika  (Phosphorus in the soil and in the herbage of the Karst pasture)
Matej VIDRIH, Anton VIDRIH, Milan POGAČNIK, Drago KOMPAN

Abstract | PDF
Primerjava lastnosti polipropilenskih vlaken, namenjenih za izdelavo vrtnarskih vlaknovin  (The comparison of properties of polypropylene fibres intended for the production of agrotextiles)
Andrej DEMŠAR, Dragan ŽNIDARČIČ, Diana GREGOR-SVETEC

Abstract | PDF
Vpliv agroekoloških razmer na ekonomsko upravičenost ekološkega pridelovanja solate (Lactuca sativa L.) (The impact of agroecological conditions on ecologically sound and economically viable production of lettuce (Lactuca sativa L.))
Milan OPLANIĆ, Dean BAN, Stanislav TRDAN, Dragan ŽNIDARČIČ

Abstract | PDF
Vsebnost esencialnih maščobnih kislin v zelju (Brassica oleracea L.)  (Content of essential fatty acids in cabbage (Brassica oleracea L.))
Dragan ŽNIDARČIČ, Rajko VIDRIH

Abstract | PDF
WOFOST: model za napovedovanje pridelka - 1. del  (WOFOST: crop growth simulation model - 1st part)
Tjaša POGAČAR, Lučka KAJFEŽ-BOGATAJ

Abstract | PDF
WOFOST: model za napovedovanje pridelka - 2. del  (WOFOST: crop growth simulation model - 2nd part)
Tjaša POGAČAR, Lučka KAJFEŽ-BOGATAJ

Abstract | PDF
Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (Vsebinska obdelava prispevkov v Acta agriculturae Slovenica let. 93 št. 2
Tomaž BARTOL, Karmen STOPAR

PDF