Home Contents up to 2015 Editors Instructions to authors Subscription Letters

Volume 106

Ljubljana, June 2015

Number 1


CONTENTS

 
  Page

 

 

Genetics
 

 
Who lives in our dishwasher? Preliminar results of fungal metagenomic analysis of household dishwashers  

Simon KOREN, Minka KOVAČ, Nataša TOPLAK

5

Abstract | PDF | suppl1 | suppl2 | suppl3 | suppl4
   

Raziskave mikro RNA pri govedu, prašičih, ovcah in kokoših

 

(Micro RNA research in cattle, pig, sheep, and chicken)

 

Neža POGOREVC, Minja ZORC, Tanja KUNEJ

13

Abstract | PDF
   

Biotechnology
 

 

Prispevek bioplinskih naprav v Sloveniji k zmanjševanju toplogrednega učinka iz kmetijskega sektorja

 

(The contribution of Slovenian biogas plants to the reduction of agricultural sector green house emissions)

 

Romana MARINŠEK LOGAR, Neža NOVAK, Maša VODOVNIK

21

Abstract | PDF
   

Animal breeding
 

 

Vpliv krmljenja čebeljih družin na njihovo živalnost in pristnost medu

 

(Influence of feeding bee colonies on colony strenght and honey authenticity)

 

Andreja KANDOLF BOROVŠAK, Nives OGRINC, Nataša LILEK, Boštjan NOČ, Janko BOŽIČ, Mojca KOROŠEC

31

Abstract | PDF
   
The analysis of costs related to bovine spongiform encephalopathy disease occurrence in the Czech Republic in 2001–2014  

Richard POSPÍŠIL

41

Abstract | PDF
   

Pred odhodom na Dunaj naj bi bil Anton Janša na Koroškem?

 

(Before going to Vienna could Anton Janša be in Carinthia?)

 

Andrej ŠALEHAR, Janez GREGORI, Anton KOŽELJ, Peter DOVČ

45

Abstract | PDF
   
Subject index by Agrovoc descriptors  
Tomaž BARTOL

53

Subject index by Agris category codes  
Nataša SIARD

55

   
Author's index

57

 

 

University of Ljubljana Biotechnical Faculty