Home

Home Contents Editors Instructions to authors Subscription Letters

Volume 83

Ljubljana, 2004

Number 2


CONTENTS

 
   
Sensory acceptability of chocolate with inulin  

Terezija GOLOB, Elizabeta MIČOVIĆ, Jasna BERTONCELJ, Mojca JAMNIK

 221
Abstract | PDF 
   

Direct shoot regeneration from nodes of Phalaenopsis orchids

 

Polonca Košir, Suzana Škof, Zlata Luthar

233
Abstract | PDF   
    

The influence of grafting  on yield of two tomato cultivars (Lycopersicon esculentum  Mill.) grown in a plastic house

 

Nina KACJAN MARŠIĆ, Jože OSVALD

 243
Abstract | PDF 
   

Plant characteristics for distinction of red chicory (Cichorium intybus L. var. silvestre Bisch.) cultivars grown in central Slovenia

 

Dragan ŽNIDARČIČ, Jože OSVALD, Stanislav TRDAN

251
Abstract | PDF 
   

Razvoj agrometeorologije kot samostojne vede na Biotehniški fakulteti (Od ustanovitve Agronomske fakultete Univerze v Ljubljani 1947 pa do leta 2004)

 

(Development of agrometeorology as an independent science at Biotechnical faculty (From the foundation of Biotechnical Faculty till 2004))

 

Andrej HOČEVAR in Lučka KAJFEŽ BOGATAJ

261 
Abstract | PDF 
   

Nekatere metode za pripravo regionalnih scenarijev podnebnih sprememb

 

(Empirical downscaling method as a tool for development of regional climate change scenarios)

 

Klemen BERGANT in Lučka KAJFEŽ BOGATAJ

 273
Abstract | PDF 
   

Regulierung der Inverkehrbringung von Giften, giftigen Verbindungen und  giftiger Pflanzen in den slowenischen Ländern im 18. und 19. Jahrhundert

 

Jože MAČEK

 289
Abstract | PDF 
   

The occurence of some pests and diseases on horse chestnut, plane tree and Indian bean tree in urban areas of Slovenia

 

L. MILEVOJ

 297
Abstract | PDF 
 

Primerjava poškodb sesajočih škodljivcev in ozona na listih klonov plazeče detelje (Trifolium repens 'Regal')

 

(Comparison of injuries caused by sucking pests and ozone on clones of white clover (Trifolium repens 'Regal'))

 

Tina MIKUŠ, Stanislav GOMBOC, Franc BATIČ, Lea MILEVOJ

 
Abstract | PDF  301
 

Laboratorijsko testiranje trsnih rumenic v Sloveniji kaže na splošno prisotnost rumenice tipa počrnelosti lesa

 

(Laboratory testing of grapevine yellows in Slovenia indicates a widespread presence of bois noir)

 

Nataša PETROVIČ,  Jana BOBEN,  Maja RAVNIKAR

313 
Abstract | PDF 
 

Amplification of fluorescent-labelled microsatellite markers in olives by a novel, economic method

 

Dunja BANDELJ, Jernej JAKŠE, Branka JAVORNIK

 323
Abstract | PDF 
 

Kalivost oluščenega in obrušenega semena pire (Triticum aestivum L. var. spelta) v primerjavi s kalivostjo plevnatega semena

 

(Comparison between seed germination abilities: shelled and  grind spelt wheat (Triticum aestivum l. Var. Spelta) and chaff spelt wheat seed germination)

 

Darja KOCJAN AČKO

 331
Abstract | PDF 

Osnove analize kovariance

 

(Basis of analysis of covariance)

 

Katarina KOŠMELJ

341
Abstract | PDF 

Vpliv tal in foliarnega gnojenja s kalcijem na kakovost plodov jablane (Malus domestica Borkh.) ’Jonagold’

 

(The impact of soil and foliar spraying with calcium on quality of apple fruits (Malus domestica) 'Jonagold')

 

Mateja MURŠEC, Franci ŠTAMPAR, Franc LOBNIK

 353
Abstract | PDF 

Vpliv bakrovih spojin na aktivnost polifenol oksidaz v listih, vršičkih in grozdju vinske trte sorte 'Merlot' (Vitis vinifera L.)

 

(The influence of spraying of copper compounds on polyphenol oxidase activity in leaves, shoot tips and grape of vine cv.'Merlot'  (Vitis vinifera L.))

 

Denis RUSJAN, Robert VEBERIČ, Zora KOROŠEC-KORUZA

 365
Abstract | PDF 

Monitoring of Myzus persicae (Sulzer) in potato fields in Kosovo

 

Fadil M. Musa, Carlo Carli, Latif R. Susuri, Ismail M. Pireva

 379
Abstract | PDF 

Ivan Bolle kot fitomedicinski raziskovalec in pisec

 

(Ivan Bolle als phytomedizinischer Wissenschaftler und Fachschriftsteller)

 

Jože MAČEK

 387
Abstract | PDF 

Content analysis of the papers in the Research Reports vol. 83, no. 2

 

Tomaž BARTOL, Karmen STOPAR

 393
PDF 

Ocena

 

Jože MAČEK

 397

PDF