Home

Home Contents Editors Instructions to authors Subscription Letters

Volume 97

Ljubljana, 2011

Number 1


CONTENTS

The effect of some insecticides, natural compounds and tomato cv. Venezia with Mi gene on the nematode Meloidogyne ethiopica (Nematoda) reproduction (Vpliv nekaterih insekticidov, naravnih rastlinskih izvlečkov in paradižnika sorte Venezia z Mi genom na razmnoževanje ogorčic vrste Meloidogyne ethiopica (nematoda))
Polona STRAJNAR, Saša ŠIRCA
Abstract | PDF

Mass propagation of Solanum surattense Bum. using direct adventitious shoot organogenesis from internode (Razmnoževanje Solanum surattense Bum. z uporabo internodijskih eksplantov)
Md. Mahabubur RAHMAN, Muhammad Nurul AMIN, Md. Zohurul ISLAM, Rubaiyat Sharmin SULTANA
Abstract | PDF

Efficacy of three natural substances against apple aphid (Aphis pomi De Geer, Aphididae, Homoptera) under laboratory conditions (Učinkovitost treh naravnih snovi pri zatiranju zelene jablanove uši (Aphis pomi De Geer, Aphididae, Homoptera) v laboratorijskih razmerah)
Žiga LAZNIK, Vlasta CUNJA, Milica KAČ, Stanislav TRDAN
Abstract | PDF

Wine production on Istria family farms (Ponudba vin na istrskih kmetijah)
Anita Silvana ILAK PERŠURIĆ, Ana TEŽAK
Abstract | PDF

Primerjava modelov FOCUS PELMO in PEARL pri ocenjevanju izpiranja herbicidov v treh izbranih vrstah tal na območju Apaške doline (Comparison of PELMO and PEARL FOCUS models for assessing herbicide leaching in the three selected soil types in the Apače valley area)
Marjan ŠINKOVEC, Ana ŠTANGELJ, Primož BUKOVEC, Marjetka SUHADOLC
Abstract | PDF

Participativno raziskovanje večnamenskosti Krakovskih vrtov kot podlage za ohranitev zaščitene mestne kmetijske kulturne dediščine (Multifunctional role of Krakovo gardens as legally protected entity of urban agriculture – the stakeholders' view)
Katja VADNAL, Marijana JAKŠE, Vesna ALIČ, Danica JEREB-BOLKA
Abstract | PDF

Ohranjanje medgeneracijske kontinuitete kot pogoj za zagotavljanje socialne varnosti starejše generacije kmečkega prebivalstva (Maintenance of intergenerational continuity as a condition for ensuring the social security of older generation of farm population)
Boštjan KERBLER
Abstract | PDF

Ščitaste stenice (Pentatomidae) kot škodljivci gojenih rastlin in načini njihovega zatiranja (Stink bugs (Pentatomidae) as crop pests and methods of their control)
Tanja BOHINC, Stanislav TRDAN
Abstract | PDF

Selen in njegove zvrsti v okolju (Selenium and its species in the environment)
Dragan ŽNIDARČIČ
Abstract | PDF

Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (Vsebinska obdelava prispevkov v Acta agriculturae Slovenica let. 97 št. 1 )
Tomaž BARTOL, Karmen STOPAR

PDF

University of Ljubljana Biotechnical Faculty