Home 

 

PISMA

Rubrika Pisma naj bi služila za dopolnitve prispevkov, seveda pa so dobrodošla tudi polemična pisma, ki bi dajala možnost za diskusijo z avtorji že objavljenih prispevkov. Dolžina pisem je omejena na 2000 znakov (s presledki). V primerih, ko bo šlo za tehtne komentarje ali dopolnitve, bo urednik pozval avtorje obravnavanega prispevka, da na pismo na kratko odgovorijo. Tudi odgovori so omejeni na 2000 znakov (s presledki).

Peter Dovč  (živalska proizvodnja)
Franc Batič (rastlinska proizvodnja)

 

 

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta