Home 

NAROČNINA ZA TISKANO REVIJO

RASTLINSKA PROIZVODNJA ŽIVALSKA  PROIZVODNJA


Lihi letniki
(npr. 71, 73, 75 ...) tiskane revije Acta agriculturae Slovenica in starejši letniki revije Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. 


Sodi letniki
(npr. 72, 74, 76 ...) tiskane revije Acta agriculturae Slovenica in starejši letniki revije Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Zootehnika.  


Naslov uredništva:
Biotehniška fakulteta
Oddelek za  agronomijo,
prof. dr. Franc Batič
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana 

Naslov uredništva:
Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko
prof. dr. Peter Dovč 
Groblje 3 
1230 Domžale

Račun:
01100-6030707410
sklic na številko 034 224

Račun
:   01100-6030707410, 
sklic na številko
400201111111
 

NAROČNINA ZA LETNIK:  25 EUR
POSAMEZNA ŠTEVILKA:  17
EUR (različna cena za starejše letnike in suplemente)

NAČIN PLAČILA: po povzetju. DDV je 9,5 % in je vključen v ceno. Poštnina je vključena v ceno.

E-naročilo agronomskih letnikov E-naročilo zootehniških letnikov

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta