Home 


Letnik 99

Ljubljana, 2012

Številka 3


VSEBINA

Genske banke kot kulturna dediščina človeštva
Borut BOHANEC
Abstract | PDF

Izvajanje Mednarodne pogodbe o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo v Sloveniji
Primož GRIŽON

Abstract | PDF
Genska banka Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani
Zlata LUTHAR, Ludvik ROZMAN, Gregor OSTERC, Jure ČOP

Abstract | PDF
Genska banka ajde - vir slovenske genetske variabilnosti
Zlata LUTHAR

Abstract | PDF
Genska banka koruze v Sloveniji
Ludvik ROZMAN

Abstract | PDF
Genska banka sadnih rastlin: naravna zbirka različnih sladkorjev in kislin v jabolkih
Gregor OSTERC, Franci ŠTAMPAR
Abstract | PDF
Genska banka trpežne ljuljke in črne detelje v Sloveniji
Jure ČOP

Abstract | PDF
Genska banka hmelja ter zdravilnih in aromatičnih rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Nataša Ferant, Andreja Čerenak
Abstract | PDF
Vrednotenje genskih virov hmelja z molekulskimi markerji
Andreja Čerenak, Jernej Jakše, Nataša Štajner, Branka Javornik
Abstract | PDF
Ohranjanje in vrednotenje genskih virov zdravilnih rastlin
Dea Baričevič, Petra Ratajc, Marko Zupan, Boris Turk, Branko Vreš, Andrej Seliškar, Tomaž Seliškar
Abstract | PDF
Genska banka Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) Univerze v Mariboru
Metka Šiško, Anton Ivančič
Abstract | PDF
Genska banka in žlahtnjenje krompirja v Sloveniji
Peter DOLNIČAR, Katarina RUDOLF PILIH
Abstract | PDF
Genska banka zelja in žlahtnjenje hibridnih sort (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba)
Katarina RUDOLF PILIH, Borut BOHANEC, Jelka ŠUŠTAR VOZLIČ
Abstract | PDF
Zbiranje genskih virov oljne ogrščice (Brassica napus ssp. napus L.) iz različnih habitatov v Sloveniji
Barbara PIPAN, Jelka ŠUŠTAR-VOZLIČ, Vladimir MEGLIČ

Abstract | PDF
Raznolikost fižola v zbirki Kmetijskega inštituta Slovenije
Jelka ŠUŠTAR-VOZLIČ, Marko MARAS, Alenka MUNDA, Tanja ZADRAŽNIK, Vladimir MEGLIČ
Abstract | PDF
Raznolikost genskih virov vrtne solate v slovenski rastlinski genski banki
Jelka ŠUŠTAR-VOZLIČ, Kristina UGRINOVIĆ, Marko MARAS, Vladimir MEGLIČ

Abstract | PDF
Genska banka krmnih rastlin na Kmetijskem inštitutu Slovenije
Janko VERBIČ, Vladimir MEGLIČ
Abstract | PDF
Slovenska genska banka žlahtne vinske trte
Radojko PELENGIĆ, Boris KORUZA

Abstract | PDF
Ovrednotenje genskih virov belih sort žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.)
Radojko PELENGIĆ, Barbara PIPAN, Vladimir MEGLIČ, Denis RUSJAN
Abstract | PDF
Genska banka jagodičja
Darinka KORON

Abstract | PDF
Zbirka samoniklih virov rukole v Slovenski rastlinski genski banki
Kristina UGRINOVIĆ, Mojca ŠKOF
Abstract | PDF
 
Vsebinska obdelava prispevkov v Acta agriculturae Slovenica let. 99 št. 3
Tomaž BARTOL, Karmen STOPAR

PDF
 

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta